Písková filtrace

Písková filtrace je určená k zachycování mechanických nečistot, které jdou ze studny. Ať už se jedná o písek nebo jemné bláto. Jedná se o vícevrstvé pískové filtry s filtračním ložem tvořený různými materiály s různou zrnitostí. V horních vrstvách pískového filtru se zachytávají největší znečišťující částice a ve spodních vrstvách pískového filtru se zachytávají ty nejjemnější nečistoty.

Rozdílná sypná hmotnost materiálu zabraňuje promíchání vrstev při praní filtru, nebo-li při regeneraci, která probíhá zpětným proplachem vody. Regenerace musí probíhat pravidelně. Filtr lze ale kdykoliv spustit i během dne.  Zpravidla se program nastavuje v nočních hodinách, protože během regenerace jde do objektu nefiltrovaná voda.

Písková filtrace má výhodu v jednoduché regeneraci a v nízkých nákladech při výměně filtrační náplně.
Filtry jsou vhodné jak pro využití v domácnosti, tak i v průmyslu.