Stupnice tvrdosti vody

  • Přechodná tvrdost vody
Přechodnou tvrdost vody způsobuje rozpuštění hydrogenuhličatanu vápenatého nebo hořečnatého. Odstranit se dá převařením vody, kdy se nerozpustný uhličitan usadí na stěnách, stejně jako ve varné konvici.
Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + H2O + CO2
Mg(HCO3)2 ->MgCO3 + H2O + CO2
  • Trvalá tvrdost
Trvalá tvrdost vody je způsobena přítomností vápenatých solí a hořečnatých solí (síranů a chloridů).    Odstranit se dá destilací nebo změkčením – iontovou výměnou nebo použitím změkčovadel.

 

Pitná voda
mmol/l
°dH
°angl
°am
°F
mg/l
mval/l
Velmi tvrdá
>3,76
>21,09
>26,40
>21,92
>37,64
>376,34
>7,52
Tvrdá
2,51 – 3,75
14,08 – 21,08
17,62 – 29,39
14,62 – 21,91
25,13 – 37,63
251,23 - 376,33
5,02 – 7,51
Středně tvrdá
1,26 – 2,50
7,07 – 14,07
8,85 – 17,61
7,35 – 14,61
12,61 – 25,12
126,11 – 251,22
2,52 – 5,01
Měkká
0,70 – 1,25
3.93 – 7,06
4,91 – 8,84
4,08 – 7,34
7,01 – 12,60
70,06 – 126,10
1,40 – 2,51
Velmi měkká
<0,70
<3,92
<4,90
<4,07
<7,00
<70,05
<1,39