Tvrdost vody

  • Tvrdostí vody se rozumí hromadění vícemocných kationtů kovů alkalických zemin. Především se jedná o vápenaté a hořečnaté sloučeniny.
  • Obsah solí způsobujících tvrdost vody, tedy solí vápníku a hořčíku se podle současných norem měří v mmol/l. Tato norma byla zavedena poměrně nedávno. Můžeme se setkat i s dalšími jednotkami, viz.tabulka.

  • Přepočty tvrdosti vody:
1 mmol/l=5,61 °dH = 7,021°angl = 5,83°am = 10,01°F = 100,09 mg/l = 2mval/l

Jednotka
Popis
Definice
mmol/l
současná norma
1 mmol Ca+Mg/l
°dH
Stupeň německý
10mg CaO/l
°angl (°Clark)
Stupeň anglický (CLarkův)
1 grain CaCO3/galon
°am (ŮS)
Stupeň americký
1 grain CaCO3/galon
1F
Stupeň francouzský
10mg CaCO3/l
mg/l (μq/ml)
ppm (pars per milion
1mg CaCO3/l
mval/l
Starší česká norma
1mval Ca+Mg/l