Změkčovače vody

Změkčovač vody je filtrační zařízení na úpravu tvrdé vody. Změkčení tvrdé vody je proces, při kterém se odstraňuje tvrdá voda. Když je voda tvrdá, způsobuje řadu nepříjemných problémů. S úpravou vody změkčením se setkáte takřka ve všech oblastech, ať už se jedná o úpravu vody v domácnosti nebo v průmyslu.

Princip změkčení vody

Změkčení vody může probíhat několika způsoby, ale nejúčinější z nich je změkčení založené na proncipu iontové výměny. Inoty vápníku a hročíku jsou nahrazovány sodíkem, který je pro lidský organismus neškodný. Díky tomu se pak netvoří vápenaté úsady, které nazýváme jako velice nepříjemný vodní kámen. Vodní kámen vzniká tam, kde tvrdá voda protéká nebo tam kde se vypaří. Dochází tak ke vzniku těžko odstranitelných usazenin ve vodoinstalaci, snížení životnosti perlátorů, praček, myček na nádobí, sprch, ohřívačů vody a také ke vzniku neestetických skvrn na umytém nádobí, umyvadlech, dřezech, sprchových koutech, atd. Tvrdá voda snižuje účinnost pracích prášků, mycích prostředků a vysušuje pokožku těla.

Změkčovačem vody protéká voda přes filtr a filtrační náplň tlakem vodovodního řádu. Změkčení vody probíhá díky garantovanému a plně funkčnímu způsobu změkčení vody za pomoci výměny iontu v sodném cyklu při regeneraci změkčovacího lože, což je regenerace regenerační solí.

Nastavení a navržení filtru na úpravu vody změkčením

Díky směčovacímu ventilu lze nastavením docílit jakékoliv výstupní hodnoty tvrdosti vody. Jelikož jsou změkčovače atestované na pitnou vodu a tím jsou zdravotně nezávadné a upravená voda změkčením je i nadále pitná. Voda není po úpravě změkčením destilovaná. Ve vodě je dál zachován objem minerálů.

Pro správné navržení změkčovače vody je potřeba znát aktuální tvrdost vody a přibližnou spotřebu, podle které si pak navrhne příslušná velikost změkčovače vody. Díky úpravně vody je možné předejít tvrdé vodě a vodnímu kameni, který způsobuje, jak v domácnosti tak i ve firmách.

Změkčovače vody jsou spolehlivá a kvalitní zařízení, která vyžadují pouze pravidelné doplňování regenerační tabletové soli a servis, tak jako každé další zařízení, pokud chcete, aby vám vydrželo co nejdéle a spolehlivě fungovalo.